Gudinnans Döttrar 

Klicka här för att redigera underrubrik

Väck Dina slumrande kunskaper med en kurs i urtida energi

   Wake Your Sleeping Knowledges with a course in the ancient energy
Vid vattnet arbetar vi med den energi som är Ran. 

Vid berget med Freya i fågelhamn och därmed luften.

Vid jorden är det Nerthus som är vår Gudinna.

Vid Elden lyssnar vi till Sarakka.

Och i vår läkning är det Eir som kommer till oss.


Jag kommer att lära ut den gamla kunskapen som de första prästinnorna arbetade med, hur vi införlivar den i våra moderna liv.

Vi går in i de andra dimensionerna i resa, vi använder trumman på olika sätt och vi arbetar med gamla ritualer och ceremonier. 

Djurens gång bredvid oss, symboler som runor och ogham och hur vi kan använda dessa. Dessutom tillverkar vi sistrum, skallror 

och dockor i en ritual. 


Tre dagars workshop på Gotland.

Datum och kostnad kommer. 


Är Du intresserad kan Du preliminärboka Dig, det är inte någon bokning utan endast intresseanmälan.


)O( Gudinnligt

Tove Aradala