Prästinneorden - Prästinnecirkel - Prästinneutbildning

Jag har hållit denna kurs med rötterna ur Lemuriens och Atlantis Prästinnelärande under många, många år. Sedan 1983 då jag startade med en lätt och kortare kurs. Sedan 1988 har kursen sett ut nästan likadant som idag, förutom att jag lägger in nya rön och upptäckter i kursbreven när det kommer fram sådana.

När jag fick tillstånd att använda många av de Stora Kontinenternas minnen och hemligheter satte jag mig under en period på de Maltesiska öarna - Malta, Gozo, Comino - för att i rätt energier minnas mina gamla liv som en av Högprästinnorna där, som adept och som Prästinna i fler av de liv jag levde på dessa Kontinenter, i denna gamla Ursprungliga Gudinnekult. Dessutom lever jag på den fjärde av dessa öar, den ö som från början var en av öarna runt Malta. En ö som idag ligger utanför Sveriges östra kust - Gotland.

Jag fick även tydliga anvisningar av Gudinnan då jag satt, under olika Månfaser, i hennes Tempel... med vattnet framför mig, stenarna runt mig och detta gamla Hjärtcentra för både Lemurien och Atlantis under mina fotsulor.

Det gjorde mig oerhört lycklig när jag fick tillstånd att starta upp detta igen. Ja, jag säger igen eftersom jag var en av de Högprästinnor som en gång startade denna kult, och även denna utbildning...då för eoner sedan. 

Nej, denna Prästinneutbildning liknar ingen annan Prästinneutbildning. Många av mina elever som även gått andra Prästinneutbildningar säger att denna min utbildning har bredd. Då andra utbildningar koncentrerar sig på en period eller ett geografiskt område är det som jag lär ut från Lemurien och Atlantis vidare till alla Högkulturer som t.ex. Egypten, Svani och Avalon. Givetvis till Vanerna och Asarna och in i modernare tid. Varför? Jo, men allt hör ihop. Och allt kommer ur samma källa. Därför måste all information samlas för att ge helheten och svaren.

Prästinneutbildningens första år är ett år av lite olika information - från den tidigaste begynnelsen och genom historien med lite astronomi från den första tiden.

Andra året handlar om dessa olika saker men mer på djupet. Det avslutas med Völvans och Prästinnans Magiska Årshjul. Varför andra året? Jo, jag önskar att mina adepter först får kunskaper om annan historia innan de lär sig Årshjulet. Här får Ni information och lära Er firandet av Årshjulet under olika tider i historien och från olika delar av Världen.

Tredje året är det Månen, Mantran, Högkulturer samt Divination som är huvudpunkterna.

Allt jag lär ut är noga utvalda delar av den gamla kulten, gamla hemligheter.

Givetvis är det övningar, läxor samt träffar under alla åren.

Efter år 3 är den som går kursen färdig Prästinna (eller Präst)

Vill man fortsätta år 4-6 väljer man huvudriktning och går vägen till Överprästinna (Överpräst).

Vissa terminer ingår en gåva i terminsavgifterna. Årshjul 1 ingår en Book of Priestess som Ni får i Er hand på Praktikdagarna. Vid varje Årshjulsinitiering ingår även ett smycke som tangerar just detta Årshjul.

Vill man efter avslutade 6 år samt praktikår som följer på detta lära ut denna kurs går det bra efter individuell överenskommelse med mig. Inte innan dess. Du behåller alla brev och innehållet däri för Dig själv då detta är COPYRIGHTSKYDDAT material.

När Du gått 3 år får Du även, om Du tillhör även Gudinnereligionen Temple of the Eternal Goddess/Den Oändliga Gudinnans Tempel, öppna lokaltempel och hålla namningar, sista resan och handfästningar. 

Jag utbildar endast ett fåtal adepter i varje kurs. Kursen är för de nya adepter som startar i maj 2020 upplagd på brev Du får med papperspost (med övningar att maila eller sända mig) samt träffar med praktik i Stockholms Innerskärgård.

Du startar utbildningen när Du själv vill starta den, inga datumsatta starter. Däremot är praktikträffarna datumsatta samt initieringsdatum.

Givetvis måste man sända in the övningar man gjort till mig per mail innan man blir initierad i varje Årshjul. Först efter initiering får man fortsätta till nästa Årshjul.

Första Årshjulet - 2 terminer som adept. Praktik i Stockholms Innerskärgård..

Du lär Dig om Gudinnans första historia, nosar på runor, oghamrunor och annat. Som övningar besöker Du dimensioner där Du lär Dig om Dina gamla liv. Du får göra samma övningar som prästinneadepterna gjorde i denna gamla kult på Atlantistiden.

Under praktikdagarna Atlantis-ljudar vi (ett vattenhelande som Atlantis Prästinnor gjorde dagligen), arbetar på de olika kraftplatser som tangerar olika rituella/cermoniella övningar. Vi arbetar på Portalen längs Sånglinjen. Sånglinjen står i kontakt med Stonehenge, Ale Stenar, Wavel bl.a. Under praktikdagarna tillverkar vi även olika rituella föremål.

Andra Årshjulet - 2 terminer som Underprästinna. Praktik i Stockholms Innerskärgård.

Du går djupare in i Prästinnans Hemligheter. Nu är det dags att lära Dig allt om Gudinnans Årshjul, att gå djupare in i Runors och Oghamrunors betydelse och magi. På praktikdagarna får Du lära Dig stenkraftsritualen. Vi tillverkar även speciella stavar för ceremonier. Och det är bara en del av vad Du får göra....

Tredje Årshjulet - 2 terminer som nästan färdig Prästinna. Praktik i Stockholms Innerskärgård.

Du lär Dig det sista av Atlantis Hemligheter. Under praktikdagarna blir Du initierad som färdig Prästinna av Lemurien och Atlantis. Härifrån kan Du fortsätta ytterligare 6 terminer för att få lära ut delar av denna utbildning efter samtal med mig.

Fjärde Årshjulet - 2 terminer som Prästinna i Kunskap. Praktik i Stockholms Innerskärgård.

Du upplever utbildningens många hemligheter och magiska vindlingar djupt inne i Dig.

Femte Årshjulet - 2 terminer som Prästinna i Vishet. Praktik i Stockholms Innerskärgård.

Du upplever utbildningens många hemligheter och magiska vindlingar djupt inne i Dig. 

Sjätte Årshjulet - 2 terminer som Steget till Överprästinna. Praktik i Stockholms Innerskärgård.

Du förseglar nu utbildningens många hemligheter och magiska vindlingar djupt inne i Dig.

Vad får Du lära Dig?

Att öppna upp för kontakt med våra Systerplaneter, som Pleijaderna, Sirius m.fl. Du får lära Dig att hålla kontakt med de urgamla Mödrarna och Prästinnekrafterna som en gång tjänade Gudinnan på de Stora Kontinenterna Lemurien och Atlantis. samt givetvis med våra Gudinnor Freya, Frigga, Nerthus och Idun. Du får göra många dimensionsresor och Atlantisresor samt även några regressionsresor i grupp. Du lär Dig att ta fram läkningen i Dina händer, att Atlantis-ljuda i de speciella läkande vibrationerna. Du får lära Dig att se auror, att vattensyna och olika divinationsformer. Du lär Dig ceremonier och ritualer samt att hålla egna Gudinneoffringar med mat, dryck, frön och örter. Du lär Dig beskydd och ÅrsCirkeln. Du lär Dig också de urgamla Prästinnehemligheter och kunskaper som alla Prästinnor på de Stora Sjunkna Kontinenterna kände till. Och mycket mer..

Tänk på att:

)O( Ni inte får ta med Er barn, vänner, partners till kursträffar och praktikdagar. Varför? Ni blir okoncentrerade, Era kurskamrater kan bli störda liksom även jag. Även för Era barns skull. Kursträffarna är till för dem som går min kurs.

)O( Man måste vara 18 år fyllda för att gå kurs hos mig samt även för att delta i ritualer och ceremonier.

)O( Kom alltid ihåg att denna kurs är så pass prisvärd att jag inte tjänar många kronor på den... och så ska det vara. Ingen annan ska heller tjäna storkovan på den... i så fall är hela "alla ska ha råd att delta"-konceptet ur läge.

)O( Om jag anser att någon elev inte ska fortsätta utbildningen talar jag om detta. Kom också ihåg att utbildningen står under Gudinnans beskydd. Det är hon som talar om för mig om någonting ska läggas till eller tas bort. Eller helt enkelt bytas från en termin till en annan.

)O( Tänk på att mat eller boende inte är inkluderat i priset.

Information om betalning, avbokning, pris:

Vill Du ansöka så fyller Du i ansökningsblankett som finns på denna sidas undersida och sänder till mig.

När Du blir antagen sänder Du in 2000:-/termin per swish eller bankkontot.

Ansökningsblankett finns på undersida till denna sida.

Kom ihåg att det pris Ni betalade/termin när Ni startade gäller resten av utbildningen ut/termin. 

Om Du hoppar av en kurs Du påbörjat betalas inga pengar tillbaka.

Om Du hoppar av senare än 4 veckor innan en kurs börjar behåller jag en administrativ summa på 500:-.

På denna kurs är det ej möjligt att delbetala kursavgiften. 

I den Stora Gudinnans Namn arbetar jag som alltid med Moder Jords Välmående och Förmödraenergi. Lyssna på ekot från de Förlevande!!

Jag välkomnar Dig till Prästinneutbildningen - Gå Prästinnans Väg med mig )O(

Tove Aradala