Till den Stora Gudinnan Ärar jag ett Tempel

To the Great Goddess I honour a Temple

Ett Gudinnetempel tar form i Björkhaga. Det går inte fort eftersom det ska byggas sten för sten. Det blir inte stort eftersom det då krävs byggnadslov. Men med grundkristallen och de Atlantiska stenarna som grund blir det ett Tempel i Kraft och Energi.

Idag är Templet hela Tempelgården...träd, blomster, labyrint, önsketräd, utomhusaltare och Portal. Och allt däremellan.

Välkommen att sätta Dig ner en stund på Portalplatsen i tyst meditation när Du har vägarna förbi. Och häng gärna ett önskeband i Önsketrädet eller Altarträdet. Labyrinten önskar en sten av Dig när Du besöker oss, så ta gärna med en och bli en del av energin i den Stora Gudinnans Labyrint.

A Goddess Temple is taking form in Björkhaga It is not Quick done as it will be built stone by stone. It will not be big as it then have to get a building permission. But with the ground crystal and the Atlantis stones as a ground it will be a Temple in Power and Ebergy.

Today the Temple is all the Temple garden..... trees, flowers, labyrinth, wishing tree, outside altar and Portal. And Everything between.

Welcome to sit down a moment inside the Portal circle in silent meditation when passing outside. And welcome to hang a wishing ribbon up in the Wishing tree or the Altar tree. The Labyrinth wish to get a stone from You when visiting me, so please bring one and be a part of the energy in the Great Goddess´Labyrinth.

Här håller vi ritualer och ceremonier på Ny- och Fullmåne samt Årshjulets sabbater, de förhistoriska helger och datum som ännu firas i Gudinnans namn med ritualer och ceremonier i det vackra ljusets kraft. Här hålls även kurser och föredrag liksom Gudinnedagar.

Here we hold rituals and ceremonies at New and Full Moon and sabbats of the Wheel of Year, the prehistoric sabbaths and dates we still celebrate in the name of the Goddess with rituals and ceremonies in the Beautiful light of the Power. Here we also hold Courses and lecture. And Goddess Days. 

Templet har en hemsida - https://templeoftheeternalgoddess.vpsite.se

The Temple have a website - https://templeoftheeternalgoddess.vpsite.se