FRÅGA EN VÖLVA - ASK A VÖLVIR

Jag älskar att sejda och galdra-sjunga. Jag älskar att få hjälpa till att få fram svaren på frågor.

Nu kan jag "hyras" som Völva om någon behöver mig på en ceremoni eller ritual eller kanske en mässa, marknad eller festival. Jag ger pris när jag vet vars platsen som behöver mig finns. Sänd ett mail

I love to seid and galdra-sing. I love helping to get answers to questions.

Now I am "rentable" as a Völvir if someone need me at a ceremoni or ritual or mayby a fair, market or festival. I give a price when I know where the place in need for me is. Send a mail.

Jag svarar även på distansfrågor.

I also answer questions in distance.

Låt Gudinnan belysa Er väg.

Let the Goddess light Your path up.