Gudinnans Döttrar 

Klicka här för att redigera underrubrik

Du vet väl att Du kan hyra in mig för ett föredrag, en workshop eller en kurs.

Hör av Dig till mig angående datum, pris och annan information.


You know I can be hired for a lecture, a workshop or a course.

Just send me a mail re date, price and other information.