Vi har planerat en annorlunda mässa som kommer att bli verklighet 28-30 maj 2021. Ja, 3 dagar i magin, mysterierna, esoteriken och urhistorien på denna mässa straxt utanför Stockholm i Nacka.

Här är det inte "det vanliga" som vi kommer att ha som tema utan "det ovanliga".

Vi kommer att bygga upp en mässa runt Årshjulet, Riktningarna och Elementen. 

We have planned a different fair to be real may 28-30 2021. Yes, for 3 days in magic, mysteries, esoterism and ancient history at this fair just outside Stockholm, in Nacka.

Here we are not to have "the usual" but "the unusual" running as a theme.

We will build a fair around Wheel of Year, Directions and Elements.

Känner Du att Du har det lite ovanliga så är Du välkommen att sända oss en intresseanmälan på [email protected] (snälla använd detta mail, inte några andra mail, inte messenger, inte sms utan detta så vi inte tappar bort Din intresseanmälan)

If You feel You have that Little unusual You are welcome sending us an expression of interest. Use only the mail [email protected] so we do not lost Your expression of interest.

Vi väntar in de slutliga priserna innan vi kan lämna monterpriser.

När vi har priser och all information klart kommer vi att i första hand sända ett mail till Er som anmält intresse och be om information om vad Ni vill göra på mässan, bilder på produkter och priser på dem ÄVEN OM vi känner Er. 

We are waiting for the final prices Before we can give You prices for stands.

When we have those prices and all information ready we will start sending a mail to You who have told us about interest and ask for information about what You would like to do at the fair, pictures on Your Products and prices EVEN IF we know You.

Det vi säger nej till redan nu är gratisbehandlingar - då de konkurrerar ut dem som har behandlingar som sitt levebröd, prisdumpningar - då de också konkurrerar ut andra utställare, fanatisk religion/sekterism - som försöker få kunder att tycka paganism, esetorik, andlighet är obra, och som är påtvingande. Dessutom säger vi nej till våld och politisk propaganda givetvis.

Bra konkurrens är bra däremot, den säger vi ja till.

Mat, Sötsaker är någonting vi inte tar emot då arrangörerna kommer att söka tillstånd för att sälja detta själva.

What we say no to already now is free treatments - as we do not want You to be in a bad competition with the ones who is working with this for a living, dumping prices - in that way they are in a bad competition to sell, fanatic religion/sectarianism - who tries to get clients against paganism, esetorism, spriritualism is not good, and the ones who is forcing. And we say no to violence and politic propaganda of course.

Good competition is good and we say yes to that.

Food, sweets is something we do not accept as the arrengers will seek permission to sell this themselves.

Runt slutet på april-början på maj 2020 vet vi mer och kommer att börja gå ut och kunna boka in Er.

Vi vill gärna se utställare från utlandet. 

End of april-beginning of may 2020 we know more and will start to be able to book You in.

We would love to have exhibitors from abroad.

Mässlokalen då??

Jo, bussen från Stockholm stannar i stort sett utanför den, det tar högst 1 minut att gå. Det finns en stor parkering utanför och alldeles i närheten finns lunchrestaurang och övernattningsmöjlighet.

And the Exhibition hall??

Well, bus from Stockholm stops almost right outside, it takes 1 minute to walk as most. There is a large parking place outside and "around the corner" a lunch restaurant and a good stayover. 

Och vi då??                                                                                                  What about us??

Ja, vi är en grupp som arbetar i det djupa magiska                                     Well, we are a group working in the deep magic.

Tove Aradala, Eva Vitulv, Nadja Lakanen, Anette Tamm och Matthew Leigh Embleton.

Välkomna in i magin!!!!                                                                                  Welcome into the magic!!!

Och givetvis ska mässan få en egen hemsida... när vi har all information.

And of course the fair will have a website of its own...when we have all the information.