Holy Sisters of Lemuria/Atlantis, Gudinnans Döttrar - Prästinneutbildning/ Priestess Education

Holy Sisters of Lemuria/Atlantis, Gudinnans Döttrar - Prästinneutbildning/ Priestess Education


Datum/Date:...……………………………………………………..


Namn/Name:...………………………………………………………………………………………………. E-post/E-mail:...……………………………………………………………….


Adress/Address:...…………………………………………………………………………………………. Telefon(Telephone:...………………………………………………………


Postnummer/Postal number:...………………………………………….. Postadress/Postal adress:...…………………………………………………………………….


Födelsedatum (endast år-månad-dag):...………………………………….. Date of birth (only year-month-day):...……………………………………………….


Allergier/Allergies:...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Sjukdomar/Diseases:...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Är Du gravid/Are You pregnant?:......................................


Är det någon speciell inriktning Du är mest intresserad av i det alternativa?/Are You interrested in some specific line in the esoteric?:

Vad förväntar Du Dig av kursen/Whar are Your expectations about the course?:

Berätta lite om Dig själv/Tell a Little about Yourself:

Signera här att Du lovar att det som sägs, görs och står i breven på denna kurs också stannar på kursen och ej förs vidare till de som är utomstående.

Sign here that You promise that the things said, done and what is written in the letters in this course stays at the course and will not being told to others outside the course.

Datum/Date:.............................................................................

Signatur/Signature:.....................................................................

Har Du några frågor kan Du fylla i meddelanderutan nedan och skicka till mig.

If You have some questions just fill the messageform below and send to me.

Skriv ut Din ansökan, skriv under och sänd på mail eller snailmail

Print Your application, sign and sent by e-mail or snailmail

Adress/Address: Sanda Lilla Varbos 501, SE-62379 Klintehamn, Sweden

Mail: [email protected]

Tove Aradala, Kursledare/Course leader.

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Tack för att du kontaktade oss! Vi återkommer till dig så snart som möjligt.